Psykolog Nina Vrang - Torvet 11,2.sal, 4800 Nykøbing F. Tlf: 61 36 07 77 E-mail: psykolog@ninavrang.dk


CV:
Nina Vrang 04 04 46
Civilstand: gift, mor til 4, mormor til 5 og farmor til 2 børn
Starter selvstændig virksomhed Torvet 11, Nykøbing F. december 2009

CV

Hvad tilbyder jeg

Priser

Til forsiden

Find vej

Beskæftigelse:
2010  Tilknyttet Retten i Roskilde som børnesagkyndig: deltagelse i samtaler med børn, 
udarbejdelse af børnesagkyndige undersøgelser, 
Tilknyttet Statsforvaltningen Sjælland som børnsagkyndig: udarbejdelse af 
børnesagkyndige undersøgelser   
2007 - Udpeget børnesagkyndig pædagogisk/psykologisk konsulent ved 6 kommuner i Region Sjælland
2009 - Undervisning, træning og supervision af marokkanske dommere og lektorer i konfliktmægling.
The Maroccan – Danish partnership, Udenrigsministeriet
2007- Underviser for børn og lærere i konfliktmægling ved Vordingborg  skolevæsen  
2008 - Tilknyttet Retten i Nykøbing F. som børnesagkyndig: udarbejdelse af børnesagkyndige erklæringer og deltagelse i samtaler med børn.  
1994-2006 Ansat som distriktspsykolog ved Familiecentret for Sydsjælland og Møn med opgaver vedr. undersøgelse og behandling indenfor PPR og amtslig børnerådgivning, udpeget som børnesagkyndig konsulent ved 6 sjællandske kommuner  

2002-2005  

Censor i psykologi ved læreruddannelsen  
2002-2007 Pædagogisk/psykologisk konsulent ved Københavns kommunes børne og unge udvalg  

2002-2006  

Tilknyttet Retten i Næstved som børnesagkyndig: udarbejdelse af børnesagkyndige erklæringer og deltagelse i samtaler med børn.  

2004-2009    

Tilknyttet Sundhedscenteret i Stege: Åben Psykologisk Rådgivning  

1980-1994  

Lærer ved forskellige skoler i Storstrøms Amt, Møn Kommune mv.  
Uddannelser:
2006 Uddannet konfliktmægler ved Center for konfliktløsning
2004 Specialist i Børnepsykologi
1996 Autoriseret af psykolognævnet
1994 Cand pæd psyk fra Lærerhøjskolen i København
1980 Læreruddannelse fra Vordingborg Seminarium
1966 Korrespondent fra Frederiksberg Handelsgymnasium
22-02-2022